S čím vám
môžeme pomôcť?

Máte otázku týkajúcu sa aplikácie Patron GO alebo programu "Pozvať priateľov"? Pozrite si najčastejšie otázky:

Najčastejšie otázky

Slovensko

PatronGO SK s.r.o.
IČO: 54 283 256
Sídlo: Františkánska 17, Trnava, 917 01

Česká Republika

Antivirus s.r.o.
IČO: 08872848
DIČ: CZ08872848
Sídlo: Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 325903/MSPH