S čím vám
môžeme pomôcť?

Pokiaľ ste odpoveď na vašu otázku nenašli v sekcii Najčastejšie otázky napíšte nám prosím::

podpora@patrongo.sk

Radi by ste o nás napísali, ale potrebujete viac informácií? Pozývame vás na kávu, kde môžeme prebrať možnosti našej spolupráce. Kontakt pre média::

patron@patrongo.com

Slovensko

PatronGO SK s.r.o.
IČO: 54 283 256
Sídlo: Františkánska 17, Trnava, 917 01

Česká Republika

Antivirus s.r.o.
IČO: 08872848
DIČ: CZ08872848
Telefón: 777 461 471
Sídlo: Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 325903/MSPH